خطا E50 پکیج ایران رادیاتور

خطای E50 پکیج ایران رادیاتور

پکیج ایران رادیاتور، به صورت اتوماتیک بعد از باز کردن آب گرم، روشن می شود. سپس فن دستگاه شروع به کار می کند؛ اما اگر بعد از روشن شدن پکیج، سنسور دستگاه خطای E50 را نشان دهد، به احتمال بسیار زیاد در مسیر لوله گرفتگی وجود خواهد داشت. البته ممکن است مشکلات دیگری مانند خرابی […]